Донецька регіональна служба державного

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

на державному кордоні та транспорті

+38 (06239) 2-10-94

E-mail: dnrsvsk@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Донецької регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного
контролю та захисту на державному
кордоні та транспорті

«26» червня 2017 року


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
з видачі ветеринарних документів
:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні 
свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України; 
2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2)
___________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Південна регіональна служба державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті 
___________________________________________________________________
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

   Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
 1
Місцезнаходження суб'єкта
надання адміністративної
послуги
Донецький ПІП - м. Покровськ, вул. Поштова буд. 20, к.21,
Донецька обл. ,85300;
Маріупольський ПІП - м. Маріуполь, проспект Адмірала 
Луніна, 99,Донецька обл.,87500;
Слов’янський ПІП - м. Слов’янськ, пл.  Привокзальна, 
1-А,Донецька обл.,84100;
Сватівський ПІП - м.Сватове, пл.Привокзальна, 3, 
Луганська обл., 92600;
Луганський ПІП - м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд.22, 
офіс 104, Луганська обл., 94440;
Троїцький ПІП – смт. Троїцьке, вул.. Вокзальна 
А,Луганська обл.,92100.
 2
Інформація щодо режиму роботи
суб'єкта надання
адміністративної послуги
Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
З 8:00 до 17:00- понеділок– четвер
З 8:00 до 15-:45 – п’ятниця
Обідня перерва з 12:00 до 12:45
3
Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт
суб'єкта надання
адміністративної послуги
Донецький ПІП – email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Маріупольський ПІП - тел. 0629-40-78-91 ,                           
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
Слов’янський ПІП - email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сватівський ПІП - тел. 06471-3-39-52,                            
email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Луганський ПІП - email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Троїцький ПІП – еmail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
 4
Закони України
Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності", пункт 3 ст. 2.
Закон України "Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 8.
5
Акти Кабінету Міністрів 
України
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2013 р. N 857 "Про затвердження Порядку видачі
ветеринарних документів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011
N 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних
послуг, які надаються Державною ветеринарною та
фітосанітарною службою, органами та установами, що
входять до сфери її управління, і розміру плати за їх
надання".
 6
 Акти центральних органів
виконавчої влади
 Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 N 288 "Про
затвердження Правил заповнення, зберігання, списання
ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня
2014 р. за N 1202/25979.
7
Акти місцевих органів 
виконавчої влади / органів
місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
8
Підстава для одержання
адміністративної послуги
Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і 
благополуччя місцевості його походження
 9
 Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1. Заява на отримання адміністративної послуги подається
в письмовій, усній чи електронній формі.
2. Ветеринарні документи (у разі коли вантаж
розподіляється на частини).
3. Експертні висновки державних лабораторій
ветеринарної медицини.
10
 Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Документи, подаються в одному примірнику особисто
суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи,
фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним
особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом
з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної
особи - підприємця) та уповноваженої ним особи
засвідчується нотаріально.
11
Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Платно.
 
У разі платності:
11.1
Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується плата
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N
641 "Про затвердження переліку платних адміністративних
послуг, які надаються Державною ветеринарною та
фітосанітарною службою, органами та установами, що
входять до сфери її управління, і розміру плати за їх
надання".
11.2
Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для
України - за формами N 1 та 2) - при переміщенні за межі
території Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, районів, міст;
14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного
сертифіката - при переміщенні за межі України;
11.3
Розрахунковий рахунок для
внесення плати
Плата зараховується до відповідного бюджету на рахунки,
відкриті в органах Казначейства:
Донецький ПІП – р/р 33219879721060, ЄДРПОУ 37803022,
МФО 834016, банк: ГУ ДКСУ у Донецькій обл.,
одержувач:УК у  м. Покровськ/м. Покровськ/22012500;
Маріупольський ПІП - р/р 33217879721051, ЄДРПОУ
37989721, МФО 834016, банк: ГУ ДКСУ у Донецькій обл.,
одержувач:УК у  м. Маріуполь/м. Маріуполь/22012500;
Слов’янський ПІП –р/р 33215879721075, ЄДРПОУ
37803368, МФО 834016 банк: ГУ ДКСУ у Донецькій обл.,
одержувач:УК у  м. Слов’янськ/м. Слов’янськ/22012500;
Луганський ПІП - р/р 33218879721080, ЄДРПОУ 37944909,
МФО 804013, банк: ГУ ДКСУ у Луганській обл.,
одержувач:УК у  м. Сєвєродонецьк/
м. Севєродонецьк/22012500;
Сватівський ПІП - р/р 33219879721272, ЄДРПОУ
37928384, МФО 804013, банк: ГУ ДКСУ у Луганській обл.,
одержувач:УК у  Сватівському р-ні/м. Сватово/22012500
Троїцький ПІП – п/р 33211879721355, ЄДРПОУ 37981102,
МФО 804013, банк : ГУДКСУ у Луганській області,
одержувач УК у Троїцьк.р-ні/С-Щ ТРОЇЦ./22012500
12
Строк надання адміністративної
послуги
Не пізніше ніж через місяць з дати надходження
документів на розгляд.
13
Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної
послуги
1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, 
передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної
ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті;
2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
3. Відсутність документального підтвердження
епізоотичного благополуччя місцевості походження та
ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність
необхідної ветеринарної обробки тварин, їх
карантинування, відповідних досліджень та/або
експертного висновку.
14
 Результат надання
адміністративної послуги
 Видача відповідного ветеринарного документа.
15
Способи отримання відповіді
(результату)
Факт отримання документа дозвільного характеру
засвідчується особистим підписом керівника юридичної
особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним
особи при пред'явленні документа, що засвідчує його
особу, та документа про внесення плати за його видачу.
16
Примітка
Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання)
ветеринарних документів здійснюється відповідно до
Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про ветеринарну
медицину".

 

© 2018 Донецька регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

YouTUBE Facebook